PAN TADEUSZ !

1. W jaki sposób te same zdarzenia interpretowali Robiak i Gerwazy?
Porównaj odpowiednie fragmenty w Księdze II i w Ks. X.

2. Jakie były motywy zbrodni dokonanej przez Soplicę?

3. Opisz przemianę, która dokonała się w postawie i postępowaniu Jacka. Określ cechy bohatera przed metamorfozą i po niej.

WYBIERAM NAJLEPSZE !
PS. PILNE!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T13:12:44+01:00
Wersja Gerwazego:
1 Jacek Soplica często przebywał w zamku Horeszki, przez niego zapraszany
2 Coraz częstsze wizyty Jacka Soplicy z powodu pychy
3 Soplica postanawia zostać zięciem Stolnika z powodu dumy
4 Jackowi podano czarno polewkę na znak odmowy
5 Napaść Moskali na Stolnika, obrońce Konstytucji 3 maja w zmowie z Jackiem Soplicą
6 Bohaterska obrona mieszkańców zamku
7 Śmiertelny strzał dla Stolnika od Soplicy
8 Niecelny strzał Gerwazego skierowany do Jacka
9 Gerwazy przysięga dozgonną zemstę na rodzinie Sopliców

Wersja Jacka Soplicy:
1Jacek Soplica często przebywał w zamku Horeszki,przez niego zapraszany
2 Zakochał się z wzajemnością w Ewie, córce Stolnika
3 Stolnik nadal zapraszał Jacka i udawał, że nie wie o uczuciu młodych ludzi
4 Lęk Jacka przed podaniem mu czarnej polewki
5 Jacek obmyśla plan wyjazdu, lecz ma nadzieje, że w czasie pożegnania Stolnik okaże mu przyjaźń
6 Stolnik w czasie pożegnania opowiada Jackowi o planowanym ślubie Ewy
7 Jacek wyjeżdża i żeni się z niekochaną dziewczyną, ma z nią syna Tadeusza
8 Alkoholizm i bieda doprowadza do śmierci żony Jacka
9 Docierają do niego wieści o omdleniach Ew, podczas ślubu z Wojewodą
10 Jacek często odwiedza okolice zamku
11 Staje się przypadkowym świadkiem napadu Moskali na Stolnika
12 Po odparciu ataku przez Stolnika i jego służbę, Jacek sięgnął po broń zabitego Moskala i strzelił do Horeszki
13 Umierający Stolnik zakazuje Gerwazemu zemsty i przebacza Jackowi, co przez lata zataja Gerwazy
14 Powszechne uznanie Jacka za stronnika zaborców, a więc za zdrajcę
15 Ucieczka Jacka z kraju
16 Wstąpienie do klasztoru i przyjęcie nazwiska Robak
17 Walka za ojczyznę, cierpienie i poświęcenie
18 Przygotowanie powstanie na Litwie
19 Pokrzyżowania planów przez Gerwazego
20 Śmierć Jacka


Jacek Soplica zmienia się pod wpływem wydarzeń jest to postać dynamiczna.Jest silny, pomimo wielu trudności, rozwija się i dojrzewa, z człowieka porywczego, dumnego przeobraża się w zabójce i alkoholika, by w ostatnim etapie swojego życia, stać się człowiekiem szlachetnym, skromnym,prawdziwym patriotą.


Tylko tyle mogłam pomóc ;]
1 5 1