Odpowiedzi

2009-12-03T20:14:15+01:00
Londyn : a town in south-eastern part of Great Britain, the capital of the country, as well as the capital of England. Located on the Thames, is the second largest city in Europe (after Moscow, from Paris), is also one of the largest cities in the world both in the same city as the scale and agglomeration. Population of London (within the so-called. Greater London) is around 8.2 million (2006) in the area of 1 607 km ² and the entire London metropolitan area, including all the neighboring towns (from Tonbridge in the southeast to the northwest of Windsor) has about 20 million people (the so-called area. megalopolis).

miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii. Położony nad Tamizą, jest drugim największym miastem Europy (po Moskwie, przed Paryżem), jest także jednym z większych miast świata zarówno w skali samego miasta jak i aglomeracji. Liczba mieszkańców Londynu (w granicach tzw. Greater London) wynosi ok. 8,2 mln (2006) na obszarze 1 607 km²; cała zaś aglomeracja londyńska, łącznie ze wszystkimi przyległymi miastami (od Tonbridge na południowym wschodzie po Windsor na północnym zachodzie) liczy ok. 20 mln mieszkańców (obszar tzw. megalopolis).
17 3 17