KRZYŻÓWKA Z HISTORII
1.Najwyższy stopień oficerski w dawnej Polsce?
2.Chadzał w nim szlachcic?
3.Bez niej przy boku szlachcic sie nie pokazywał
4.Ród,z którego wywodził sie król Zygmunt III
5.Kierował (i kieruje)obradami sejmu
6.Świątynia protestancka
KlasaIIgimnazjum-Historia(czasy nowożytne)
Wydawnictwo:DEMART3

Odpowiedzi

2009-12-03T20:18:43+01:00
1.Hetman
2.Kontusz
3.Szabla
4.Waza
5.Marszałek
6.Zbór
5 4 5
2009-12-03T20:42:52+01:00
1.hetman/marszałek
2. kontusz
3.szabla
4.Wazowie
5. marszałek
6.zbór
3 4 3
2009-12-04T00:12:34+01:00
1. Hetman Wielki Koronny
2. Kontusz
3. Szabla
4. Wazowie szwedcy.
5 .Marszałek
6. Zbór
4 5 4