Odpowiedzi

2009-12-03T20:16:36+01:00
Takie najważniejsze różnice to to, że w kalendarzu juliańskim rok liczył 365 dni i 6 h, co dawało liczbę dni bardzo zbliżoną do roku gwiazdowego, jednak wyraźnie dłuższą od zwrotnikowego, co sprawiało, że w ciągu 128 lat różnica ta wynosiła już 1 dzień. Tak więc po wielu latach, gdy różnica ta spowodowała wyraźne rozbieżności między zjawiskami obserwowanymi na niebie a wskazaniami kalendarza, wprowadzono kalendarz gregoriański, zdecydowanie dokładniejszy, który liczy 365 dni 5 h 48 min. i 46 sek. Dodatkowo zmieniono zasady wyznaczania lat przestępnych: początkowo co 4 rok był przestępny, natomiast w kalendarzu gregoriańskim każdy rok podzielny przez 4, ale nie będące podzielnymi przez 100, z wyjątkiem tych, które dzielą się przez 400.

5 3 5
2009-12-03T20:33:27+01:00
-kalendarz gregoriański-autorstwo Luigiego Lilio na zlecenie Grzegorza 13
-kalendarz juliański-autorstwo Sosygenesa na zlecenie Juliusza Cezara
-kalendarz juliański spóźniał się jeden dzien na sto dwadzieścia osiem lat.
-kalendarz gregoriański spóźniał się 1 dzień na trzy tysiące lat.
-kalendarz juliański został następnie przemieniony na kalendarz gregoriański jednakże niektóre kościoły posługują się jeszcze kalendarzem juliańskim.
6 1 6