1.Dokonaj podziału geografii ze wzgledu na przedmiot badań.
2.Dokonaj podziału geografii ze wzgledu na zakres badań.
3.Wymien znane Ci źródła informacji geograficznej.
4. Dokonaj charakterystyki globusa
5.Co to jest mapa i jakie elementy zawiera?
6.dokonaj podziału map ze wzgledu na skalę
7.dokonaj podziału map ze wzgledu na treść i znajdz przykłady w atlasie
8.dokonaj zamiany skali 1:1000 000, 1 cm 2 km
9.wymien rodzaje zniekształceń na mapie
10.co to jest odwzorowanie kartograficzne? podaj przykłady typów odwzorowań
11.podaj przykłady zastosowań poszczególnych odwzorowań na mapach
12.podaj przykłady zastosowań poszczególnych nauk geograficznych w zyciu codziennym
13. czym zajmuje sie geografia społ- ekonomiczna i jakie nauki wchodzą w jej skałd?
14.z jakich źródeł informacji skorzystasz przystępując do charakterystyki własnego regionu?
15.wskaż przyczyny ograniczeń wiarygodności danych pochodzących z internetu

1

Odpowiedzi

2009-12-04T15:06:54+01:00
1.Dokonaj podziału geografii ze wzgledu na przedmiot badań.
a) geografia fizyczna:
-klimatologia,
-meteorologia,
-hydrologia
*limnologia
*potamologia
*oceanografia
b) spoleczno gospodarcza (ekonomiczna)
-zaludnienia
-osadnictwa,
-rolnictwa,
-przemyslu,
-komunikacji,
-uslug
-kultury
-polityczna
c) kartografia - nauka o mapach
d) geografia regionalna

2.Dokonaj podziału geografii ze wzgledu na zakres badań.
badania terenowe:
-obserwacja
-fotografia
*lotnicza
*zdj.satelitarne
-pomiary
-wywiady
-ankiety

3.Wymien znane Ci źródła informacji geograficznej.
a) badania terenowe
b) materialy publikowane:
-czasopisma
-ksiazki
-atlasy
-mapy
c) internet
d) systemy nawigacji satelitarnej
e) fotogrametria

4. Dokonaj charakterystyki globusa
GLOBUS to model Ziemi przedstawiony w rzucie na kule, posiada siatke geograficzna, zastosowana jest skala.

5.Co to jest mapa i jakie elementy zawiera?
MAPA - obraz powierzchni Ziemi przedstawiony na plaszczyznie w skali, za pomoca znakow umownych zawartych w legendzie, w odwzorowaniu kartograficznym.

Elementy mapy:
a)osnowa matematyczna:
- skala
-odwzorowanie
-osnowa geogr.
b)tresc mapy
c)oznaczenia pomocnicze:
-legenda
d)dane uzupelniajace:
-dane tekstowe
-dane liczbowe

6.dokonaj podziału map ze wzgledu na skalę
a) topograficzne (wielkoskalowe)- wykonane w skalach mniejszych od 1:200tys
b) przegladowo topograficzne (srednioskalowe)- w skalach od 1:1 000 000
c)przegladowe- w skalach mniejszych od 1:1 000 000

7.dokonaj podziału map ze wzgledu na treść
a) przyrodniczo-geograficzne
b) spoleczno-ekonomiczne
c)historyczne
d)polityczno-administracyjne
e) ludnosciowe

10.co to jest odwzorowanie kartograficzne? podaj przykłady typów odwzorowań

odwzorowanie kartograficzne- sposob przeniesienia powierzchni kulistej na plaska

rodzaje:
-plaszczyznowe
-stozkowe
-walcowe
-umowne

11.podaj przykłady zastosowań poszczególnych odwzorowań na mapach
-plaszczyznowe-najlepiej oddaja powierzchnie biegunow
-stozkowe- o punkcie stycznosci 45⁰
-walcowe- o punkcie stycznosci 0⁰

13. czym zajmuje sie geografia społ- ekonomiczna i jakie nauki wchodzą w jej skałd?
Geogr. spoleczno gospodarcza (ekonomiczna):
-zaludnienia
-osadnictwa,
-rolnictwa,
-przemyslu,
-komunikacji,
-uslug
-kultury
-polityczna
8 4 8