Zad Przyporządkuj chorobom genetycznym po 2 spośród wymienionych przyczyn
1 mutacja genowa
2 mutacha chromosomowa liczbowa
3 mutacja chromosomowa strukturalna
4mutacja autosomalna
5 mutacja w chromosomach płci

Hemofilia...
zespól cri du chat
zespół downa
galaktozemia
zespół edwardsa
pląsawica Huntingtona
zespół patau
albinizm
mukowiscydoza
daltonizm
fenylokentoria
przewlekła bialaczka szpikowa
zespół klinefeltera
anemia sierpowata
zespół Turnera
alkaptonuria

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T20:56:43+01:00
Hemofilia...mutacja genowa/heterosomalna
zespól cri du chat mutacja chromosomowa strukturalna
zespół downamutacja chromosomowa liczbowa autosomalna
galaktozemia mutacja genowa autosomalna
zespółedwardsa m.chromosomowa liczbowa autosomalna
pląsawica Huntingtona m.genowa warunkowana przez gen dominujacy
zespół patau m.chromosomowa liczbowa autosomalna
albinizm m.genowa autosomalna
mukowiscydoza m.genowa autosomalna
daltonizm m.genowa heterosomalna
fenylokentoria m.genowa autosomalna
przewlekła bialaczka szpikowa ?
zespół klinefeltera m.chromosomowa liczbowa heterosomalna
anemia sierpowata m.genowa autosomalna
zespół Turnera m.chromosomowa liczbowa heterosomalna
alkaptonuria m.genowa autosomalna
1 2 1