1. Zbadajmy, jak zmienia się energia odbijającej się od ziemi piłki do koszykówki. Upuść piłkę z wysokości 1m i zmierz wysokość, na jaką wznosi się ona po pierwszym i drugim odbiciu się od podłogi.
a) Masa piłki wynosi około 0.5 kg, więc ciężar jest równy około
.................... ...... .
b) Energia położenia piłki trzymanej na wysokości 1 m nad podłogą jest równa około .................. ...... .
c) Po pierwszym odbiciu od podłogi piłka wznosi isę na wysokość ...................... ........ i ma wtedy energię położenia równą około ....................... ....... .
d) Straty energii przy pierwszym odbiciu piłki wynoszą................... ......., czyli ................. ....%.. początkowej energii piłki.
e) Po drugim odbiciu od podłogi piłka wznosi się na wysokość ..................... ....... i ma w tym momencie energię położenia równą około .................... ...... .
f) Straty energii przy drugim odbiciu wynoszą ................. ......., czyli ..................... .....%... energii piłki przed drugim odbiciem.
g) Porównaj procentowe straty energii przy pierwszym i drugim odbiciu ................................................................. .
h) W załączniku do tego podpunktu jest rysunek.
Podaj rodzaje energii, jakie ma piłka w trzech fazach ruchu pokazanych na poniższym rysunku.

1

Odpowiedzi

2009-06-05T19:27:57+02:00
A) Masa piłki wynosi około 0.5 kg, więc ciężar jest równy około=m*g=0,5*10=5 N
b) Energia położenia piłki trzymanej na wysokości 1 m nad podłogą jest równa około Ep=mgh=0,5*10*1=5 J
c) Po pierwszym odbiciu od podłogi piłka wznosi się na wysokość 75cm=0,75m i ma wtedy energię położenia równą około Ep=mgh=0,5*10*0,75=3,75 J.
d) Straty energii przy pierwszym odbiciu piłki wynoszą 5-3,75=1,25 J, czyli 1,25/5 = 25% początkowej energii piłki.
e) Po drugim odbiciu od podłogi piłka wznosi się na wysokość 55cm=0,55m i ma w tym momencie energię położenia równą około Ep=mgh=0,5*10*0,55=2,75 J.
f) Straty energii przy drugim odbiciu wynoszą 3,75-2,75=1 J, czyli 1/3,75=0,27 =27.%... energii piłki przed drugim odbiciem.
g) Porównaj procentowe straty energii przy pierwszym i drugim odbiciu: strata po 1 uderzeniu = 25%, po 2 uderzeniu = 27% .
h) W załączniku do tego podpunktu jest rysunek.

Podaj rodzaje energii, jakie ma piłka w trzech fazach ruchu pokazanych na poniższym rysunku.
w poz. 1, na wysokości 1m, ciało ma en potencjalną,
w poz. 2, na wysokości 0,5m, ciało ma en potencjalną i kinietyczną (równe sobie),
w poz. 3, na wysokości 0m, ciało ma en kinetyczną = en potencjalnej na wys 1m.
30 4 30