Odpowiedzi

2009-12-03T20:27:07+01:00
2009-12-04T00:42:04+01:00
Dane:
h = 2m
g = 10m/s²

Szukane:
v = ?

Wzory:
Z zasady zachowania energii: energia kinetyczna sportowca w chwili odbicia jest równa co do wartości energii potencjalnej na wysokości 2m

Ek = Ep

½mv² = mgh | * 2
mv² = 2mgh | : m
v² = 2gh

v² = 2 *10m/s² * 2m
v² = 40m²/s²
v = 6,3 m/s