Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T20:56:16+01:00
Na powierzchni błony komórkowej erytrocytów znajdują się specjalne substancje,zwane antygenami,wśród których wyróżnia się antygeny A oraz antygeny B.Zależnie od obecności określonych antygenów znajdujących się na erytrocytach,wyodrębnia się 4 grupy krwi.
*grupa A -zawierającą erytrocyty z antygenami A
*grupa B-zawierającą erytrocyty z antygenami B
*grupa AB -zawierającą erytrocyty z obydwoma antygenami A i B
*grupa 0-w której erytrocyty nie mają zarówno antygenów A i B.Przyjmuje się ,że osoby z grupąO są uniwersalnymi dawcami krwi,ponieważ ich grupa może być przetłaczana osobom mającym dowolną grupę krwi.Natomiast osoby z grupą AB są uniwersalnymi biorcami,ponieważ może im być przetłaczana krew dowolnej grupy.
przetoczenie choremu biorcy niewłaściwej krwi stanowi duże zagrożenie dla życia.Erytrocyty z odmiennymi antygenami są wówczas rozpoznawalne jako obce.Z powodu obecności we krwi biorcy określonych białek erytrocyty dawcy ulegają zlepieniu,zatykają naczynia krwionośne i blokują przepływ krwi.
2009-12-03T20:57:49+01:00
Grupy krwi — zestawy antygenów, czyli cząsteczek powodujących gwałtowną odpowiedź układu odpornościowego, które występują na powierzchni czerwonych krwinek. W ramach tego samego gatunku może istnieć wiele różnych grup takich antygenów. Różnice mogą być niewielkie i sprowadzać się do obecności pojedynczych aminokwasów budujących białka lub monosacharydów tworzących wielocukry, które pokrywają krwinki. W innych przypadkach niektóre osobniki mogą cechować się występowaniem zupełnie innych cząsteczek antygenów nieobecnych w pozostałych grupach.

Do konfliktu między grupami krwi dochodzi w następujących przypadkach:

* ciąża — jeżeli matka nie posiada pewnych antygenów, obecnych w krwi dziecka, może dojść do reakcji układu odpornościowego czyli konfliktu serologicznego,
* transfuzja krwi — przetoczenie krwi zawierającej niewłaściwe antygeny wywołuje reakcję obronną organizmu (aglutynację - sklejenie krwinek), prowadząc do poważnych powikłań, ze zgonem włącznie.
* przeszczep — podobnie jak w czasie transfuzji konieczne jest zapewnienie zgodności grup krwi, ale ze względu na możliwość odrzutu, pasować muszą również inne antygeny. W efekcie niektórzy pacjenci, np. wymagający przeszczepu szpiku mają szansę na odszukanie odpowiedniego dawcy dopiero wśród milionów niespokrewnionych dawców.

Każdy gatunek ma swój układ grup krwi. W medycynie wyróżnia się ponad dwadzieścia układów grup krwi. Największe znaczenie ze względów praktyki medycznej i diagnostycznej mają:

* układ AB 0
* układ Rh - antygeny C, c, D, E, e
* układ Kell - antygen K