Odpowiedzi

2009-12-03T20:37:55+01:00
2009-12-03T20:39:01+01:00
W = F * S
W = 50 * 5
W = 250 J (dżuli)

Pewna nie jestem ;D
2009-12-03T20:39:53+01:00
W=F*s
Praca to iloraz siły i przesunięcia.

Więc
W=50*0
W=0

Odpowiedź: Nie wykonał żadnej pracy.