W pewnym szpitalu na oddziale położniczym badano wagę noworodków i uzyskano następujące dane (w kg).
3,65; 4,0; 3,7; 3,9; 3,95; 3,75; 3,6; 3,7; 3,35; 3,4; 3,85; 3,15; 4,25; 2,9; 2,85; 4,45; 3,7; 4,1.
1. Podaj najczęściej występująca wagę noworodków (dominanta).
2. Oblicz średnią wagę noworodków (zapisz obliczenia).
3.Oblicz, jaki procent noworodków ma wagę poniżej 3 kg.
4. Podaj rozstęp wyników (różnica miedzy największą a najmniejszą wagą).
5 Jakie jest prawdopodobieństw, że losowo wybrany noworodek ma wagę poniżej 3 kg.

2

Odpowiedzi

2009-06-05T20:01:05+02:00
Rozwiazanie:
Zalaczam rozwiazanie w Excelu
2009-06-05T20:09:19+02:00
1. 3,7

2. 3,65 + 4,0 + 3,7 + 3,9 + 3,95 + 3,75 + 3,6 + 3,7 + 3,35 + 3,4 + 3,85 + 3,15 + 4,25 + 2,9 + 2,85 + 4,45 + 3,7 + 4,1 = 61,25
61,25 : 18 = 3,4
Odp. Srednia waga noworodków wynosi 3,4kg.

4. 4,45 - 2.85 =1,6
Odp. Roznica między najwyzsza a najnizsza waga wynosi 1,6