Jest to zadanie ze szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda ORAZ HISTORII.

1. Korzystając z różnych źródeł informacji wypisz kilka przykładów znanych na całym świecie zabytków Grecji i Włoch z czasów antycznych.

2. Wyjaśnij, jakie konsekwencje dla ludzi żyjących współcześnie oraz dla przyszłych pokoleń może mieć wycinanie lasów rownikowych.

3. (HISTORIA)
Wypisz mocne i złe strony demokracji szlacheckiej i absolutyzmu.Historia PILNIE!!!!!!!
Przyroda trochę mniej pilnie ale też ważne!
PROOOSZĘ O POMOC!!!


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T22:43:08+01:00
1.
-Akropol
-Propyleje
-Świątynia na część Bogini Ateny Nike
-Partenon
-Muzeum Akropolu
... ze strony <treść zadania :"...Korzystając z różnych źródeł informacji..." http://www.bryk.pl/teksty/liceum/geografia/geografia_społeczno_ekonomiczna/7586-grecja_najważniejsze_zabytki_i_miejsca_które_warto_zobaczyć.html>

2. no więc:
w lasy oczyszczają powietrze a lasy równikowe są to największe <lub jedne z największych > "płuc Ziemi" tzn. oczyszczająnajwięcej powietrze jeśli będziemy je wycinać może sie to źle skończyś np. wyginięcie wszelkiej żywej istoty na ziemi

a dla ludzi żyjących wspułcześnie to właściwie tylko jakość życia . to zależy od was czy wasze pra pra pra wnuki będą żyć czy nie.

3.
demokracja szlachecka złe strony strony :
- ograniczenie wpływów króla na władze w państwie
- rozleniwienie szlachty
-nierówne traktowanie mieszkańców państawa

dobre strony

- wpływ szlachty <mieszkańców państwa> na kraj


monarchia absolutna:

dobre strony
-nie ma anarchii
-w państwie panuje porządek
-wszystko jest zorganizowane

złe strony
-król może robic co chce, nawet złe rzeczy
-we Francji doprowadziła do biedy
-brak głosu ludzi ;dPOZDRAWIAM I PROSZe o najlepszą :D