1.Kamień o masie 0,1 kg znajduje się na wysokości 20m.
a) Ciężar kamienia wynosi ................. ....... .
b) Energia położenia tego kamienia jest równa ............. ...... .
c) Energia ruchu spadającego kamienia tuż przed uderzeniem w ziemię będzie równa ...................... ....... .

1

Odpowiedzi

2009-06-05T21:26:54+02:00
1.Kamień o masie 0,1 kg znajduje się na wysokości 20m.
a) Ciężar kamienia wynosi Q=m*g=0,1*10=1 N.
b) Energia położenia tego kamienia jest równa Ep=mgh=0,1*10*20=20 J .
c) Energia ruchu spadającego kamienia tuż przed uderzeniem w ziemię będzie równa Ek=Ep=20 J. (Ek=mv²/2, lecz nie trzeba jej wyliczać, bo = Ep, z zasady zachowania energii).
12 4 12