Odpowiedzi

2009-12-03T23:22:55+01:00
1.Jaka musi być prędkość sportowca w chwili odbicia, aby pokonał wysokość 2m???

h=2m
g=10m/s²
v=?
Ep=Ek tylko przy skoku pionowo w górę
mgh=mv²/2 /:m
gh=v²/2
v=√2gh
v=√2*10m/s²*2m
v=√40 m/s
v=2√10 m/s
czyli ok.6,32 m./s
Aby pokonać wys. 2m musi mieć v>6,32 m./s
6 3 6