Witam. 8D Mam 2 zadanka z chemii, których w ogóle nie umiem rozwiązać. Szczerze mówiąc, rozwiązanie ich to dla mnie magia. oo' Jeżeli ktoś umiałby to zrobić, to dzięki wielkie. <3

1. Rozwiąż chemograf, to znaczy podaj wzory sumaryczne i nazwy substancji ukrytych pod literami. Napisz równania reakcji oznaczone liczbami.
http://img709.imageshack.us/img709/535/35946819.png <- tu oto ten chemograf. ; o

Wzory i nazwy sunstancji
A - _____________________
B - _____________________
C - _____________________
D - _____________________
E - _____________________
F - _____________________
G - _____________________
H - _____________________
I - _____________________
J - _____________________
K - _____________________
L - _____________________
M - _____________________

1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
5._______________________
6._______________________
7._______________________
8._______________________
9._______________________
10._______________________
11._______________________

2. Rozwiąż chemograf, to znaczy napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami oraz równania reakcji oznaczone cyframi.

http://img143.imageshack.us/img143/3773/48299909.png <- chomograf.

Wzór i nazwy substancji:
A - _____________________
B - _____________________
C - _____________________
D - _____________________

1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
5._______________________

Z góry WIELKIE dzięki. <33

1

Odpowiedzi

2011-07-16T19:31:43+02:00

zad.1

A – siarka [S]
B – wodór [H₂]
C – kation wodoru [H⁺]
D – anion siarczkowy [S²⁻]
E – tlenek siarki(IV) [SO₂]
F – tlenek siarki(VI) [SO₃]
G – kwas siarkowy(VI) [H₂SO₄]
H – anion siarczanowy(VI) [SO₄²⁻]
I – kwas siarkowy(IV) [H₂SO₃]
J – anion siarczanowy(IV) [SO₃²⁻]
K – chlor [Cl₂]
L – chlorek magnezu [MgCl₂]
M – anion chlorkowy [Cl⁻]

 

reakcje:

1.\ HCl--^H^2^O-->H^+ + Cl^-\\ 2.\ 2HCl+Mg-->MgCl_2+H_2\\ 3.\ H_2+Cl_2-->2HCl\\ 4.\ S+H_2-->H_2S\\ 5.\ H_2S--^H^2^O-->2H^+ + S^2^-\\ 6.\ S+O_2-->SO_2\\ 7.\ SO_2+H_2O-->H_2SO_3\\ 8.\ H_2SO_3--^H^2^O-->2H^+ + SO_3^2^-\\ 9.\ 2SO_2+O_2--^V^2^O^5-->2SO_3\\ 10.\ SO_3+H_2O-->H_2SO_4\\ 11.\ H_2SO_4--^H^2^O-->2H^+ + SO_4^2^-

 

 

 

zad.2

A – tlen [O₂]
B – wodorotlenek sodu [NaOH]
C – wodór [H₂]
D – bromek sodu [NaBr]

 

reakcje:

1.\ 2Na+Br_2-->2NaBr\\ 2.\ 4Na+O_2-->2Na_2O\\ 3.\ 2Na+2H_2O-->2NaOH+H_2\\ 4.\ Na_2O+H_2O-->2NaOH\\ 5.\ 2H_2+O_2-->2H_2O

2 5 2