Usuń niewymierność z mianownika ułamka :

√√5 + √3
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
√√5 - √3

1
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
1+√2+√3

1
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
∛4 + ∛6 + ∛9

Odpowiedź osoby która wyśle zdjęcie z rozwiązaniami traktuję jako najlepszą.

1

Odpowiedzi

2009-12-03T20:53:00+01:00
√√5 + √3
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ |* √√5 - √3
√√5 - √3

1
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ |*1+√2+√3
1+√2+√3

1
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ |*∛4 + ∛6 + ∛9
∛4 + ∛6 + ∛9


GDZIE * TO MNOZENIE