Łączny koszt pierwszego i drugiego tomu książki był równy 38 zł.Cena pierwszego tomu została obniżona o 20%, a cena drugiego tomu o 10% i wówczas za 25 egzemplarzy pierwszego tomu i 20 egzemplarzy drugiego tomu zapłacono 720 zł.Ile kosztował każdy z tomów przed obniżką?

Wynik ma wyjść 18 zł i 20zł.Proszę o obliczenia ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T20:55:14+01:00
{x+ y = 38
{25 * 0.8x + 20 * 0.9y = 720

{x+y = 38 => x = 38 - y
{20x + 18y = 720

Podstawiasz x = 38 - y

760 - 20y + 18y = 720
-2y = -40
y = 20
Masz y postawiasz pod x:
x = 38 - 20 = 18

First:P

1 5 1
2009-12-04T02:46:19+01:00
Niech pierwszy tom będzie a, a drugi tom b
a+b=38 to a=38-b
80%a×25 + 90%b×20=720
0,8×a×25 +0,9×b×20=720
20×a + 18×b=720
20×(38-b) + 18×b=720
760-20×b+18×b=720
40=2×b
b=20
a=38-b=18