Napisz godziny po niemiecku<tak jak w przykładzie obok>:
6.15
a.Es ist sechs Uhr funfzehn.
b.Es ist funfzehn nach sechs
c.Es ist ein Viertel nach sechs.
Zróbcie mi 5 przykładów:<za każde 2 PTK>
24.00; 7.58; 16.30; 9.29; 23.45;

Z góry DZIĘKUJE!
PILNE!

1

Odpowiedzi

2014-07-31T08:08:14+02:00
24:00
Es ist vierundzwanzig Uhr
Es ist Mitternacht
Es ist zwölf

7:58
Es ist sieben Uhr achtundfünfzig
Es ist zwei vor acht
Es ist achtundfünfzig nach sieben

16:30
Es ist sechzehn Uhr dreißig
Es ist halb fünf
Es ist dreißig nach vier

9:29
Es ist neun Uhr neunundzwanzig
Es ist eins vor halb zehn
Es ist neunundzwanzig nach neun

23:45
Es ist dreiundzwanzig Uhr fünfundvierzig
Es ist Viertel vor zwölf
Es ist fünfundvierzig nach elf

1 5 1