Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
plis streście to na zaraz potrzebna:((

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T21:08:29+01:00
Jest to zapowiedź Jezusa naszego Zbawiciela.
Należy się modlić, być dobrym chrześcijaninem, człowiekiem ponieważ nikt nie wie kiedy nadejdzie Jezus po naszą duszę (czyli kiedy nadejdzie śmierć) oraz kiedy będzie koniec świata.