1. Jeden bok trójkąta ma długość 6 dm , wysokość poprowadzona na ten bok stanowi ⅔ jego długości. Oblicz pole trójkąta.

2.W trójkącie prostokątnym najdłuższy bok ma dlugosc 5dm, drugi jest o 20% krotszy. Pole trojkata wynosi 600 cm² .Oblicz obwod trojkata.

3. W trojkacie prostokatnym roznica dlugosci miedzy dwiema przyprostokątnymi wynosi 17 cm . Oblicz pole i obdow trojkata, jezeli przeciwprostokatna o dlugosci 25 cm stanowi 3 ⁴/₇ dlugosci krotszej przyprostokatnej.

Bd Naaaj . ; ) z gory dzieki ; *

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T23:20:27+01:00
1)
a = 6dm
h = 2/3*a = 4dm

P = ah/2 = 12dm²

2)
przeciwprostokątna c = 5dm = 50cm
jeden bok a = 0,8 * c = 4dm = 40cm

z tego widać, że trójkąt jest pitagorejski, ale policzę bok b

a * b / 2 = 600
40 * b / 2 = 600
40b = 1200
b = 30 = 3dm

O = 3+4+5 = 12dm

3)
c = 25
a - krótsza przyprostokątna = 25 / 3 ⁴/₇ = 25 * 7/25 = 7
b = 7+17 = 24

O = 24+7+25 = 56cm
P = ab/2 = 24*7/2 = 12*7 = 84cm²
3 3 3