Odpowiedzi

2009-12-03T21:19:01+01:00
STYL GOTYCKI
-rozwijał się od XIII do XV wieku
-Charakteryzuje się smukłymi wieżami
-budowle mają charakter ozdobny
-swoim widokiem miały zachęcać do modlitwy
-okna duże,często opatrzone witrażami
-malarstwo gotyckie ma ostry,wyrazisty rysunek,jest ekspresyjne
-często prezentuje sceny męki i tortur

STYL ROMAŃSKI
Dachy na ogól niezbyt strome, kryto dachówką, łupkiem lub płytkami kamiennymi. Wyjątkowo stosowano blachę ołowianą. W murach o znacznej grubości zazwyczaj tylko lica wykonane były z ciosów kamiennych lub z całej cegły; przestrzeń między-licową wypełniano kamieniem łupanym lub gruzem ceglanym, zalanym zaprawą wapienną.
W miejscach, gdzie skupiały się siły skośne sklepień - ściany usztywniano lizenami lub przyporami. Sklepienie kolebkowe wzmocniono gurtami (czyli łękami, rozmieszczonymi w odstępach), opartymi na wspornikach lub służkach