Odpowiedzi

2009-12-04T10:53:47+01:00
Neron (Lucius Domitius Ahenobarbus) był synem Domitiusa Ahenobarba i Agryppiny Młodszej.
Nero urodził się w Ancjum, w dziewięć miesięcy po śmierci Tyberiusza.
Neron ogromnie cenił sobie występy pieśniarskie. W 60 r. n.e. wprowadził tzw. "Neronia" - jako zawody, które miały odbywać się co pięć lat. "Neronia" połączyły po raz pierwszy w historii Rzymu na sposób grecki zawody: muzyczne, gimnastyczne, i hippiczne.Drugą dużą pasją Nerona były konie, a co za tym idzie igrzyska cyrkowe