Wielomiany.

1. Dane są wielomiany w(x) = -6x +3, P(x) =x² + 2x -1 oraz Q(x) = 5x³ - x + 4. Wykonaj dzialania 1/3* W(x) * (P(x) - (Q-x)) i przedstaw otrzymany wielomian w jak najprostrzej postaci.

2. Rozwiąż równania: a) x * (x + 5)² * (x - 1) = 0 b) x³ + 2x² - 9x - 18 = 0
3. Wielomian W określony jest wzorem W(x)=x do 4 -3x³ - 3x² + 7x+ 6
a) oblicz w(√2) b) sprwadź, czy liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu.
4. Dla jakich wartości a i b libczy 3 i -1 są pierwiastkami wielomianu x³ + ax² + bx -3?
5. Wielomian W określony jest wzorej W(x) = -2x² + 7x +1. Rozwiąż równanie W(x) = -21.
6. Wielomiany P(x) = (x² - 3)² i Q(x) = x do 4 + (a - 2)x³ + bx² + 9 są równe. Wyznacz a i b.
7. Znajdz liczbę, której kwadrat jest równy iloczynowi jej sześcianu i liczby o 2 od niej większej.

Z góry dziekuje za rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

2009-12-04T16:49:16+01:00
5. Wielomian W określony jest wzorej W(x) = -2x² + 7x +1. Rozwiąż równanie W(x) = -21.


W(-21)=-2×(-21)²+7×(-21)+1=-2×441-147+1=-882-147+1=-1029