Stwierdzony przez jednostkę niedobór towarów "X" w cenie zakupu wynosi 50 000zł. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że niedobór zawiniony stanowi 60% wartości ujawnionego niedoboru towarów "X". Marża naliczana przy sprzedaży towarów wynosi 20% ceny sprzedaży. Marża przypadająca na niedobór zawiniony towarów "X" wyniesie
a) 6 000zł
b) 7 500zł
c) 10 000zł
d) 12 500zł
Proszę napisać jak rozwiązaliście to zadanie, nie tylko samą odpowiedź. Z góry dzięki :)

1