Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym
__3__
an=4 n
Wypisz sześć początkowych wyrazów ciągu
czy ciąg jest ciągiem rosnącym?odpowiedź uzasadnij
zbadaj czy istnieje taki wyraz ciągu,który jest równy 15
_________
W ZAŁĄCZNIKU POPRAWNY PRZYKŁAD 4

1

Odpowiedzi

2009-12-03T23:46:50+01:00
A1=1
a2=2,5
a3=3
a4=3,35
a5=3,4
a6=3,5


tak jest to ciąg rosnący gdyż każdy kolejny wyraz jest większy od poprzedniego

aby wykazać czy istnieje wyraz ciągu równy 15

zamiast an podstawiamy 15

15=4-3/n

przenosimy wyrazy

3n=4-15
3n=-11 /3
n=-3⅔

odp. nie istnieje wyraz ciągu równy 15 gdyż n jest ujemne i nie jest liczbą całkowitą