1.Oblicz pole powierzchni sześcianu o objętości 125dm3

2.Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu, którego objętość jest równa sumie objętości trzech sześcianów o polach powierzchni całkowitej równych 54cm2,96cm2,150cm2

PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIDZ

1

Odpowiedzi

2009-06-07T09:09:51+02:00
1. a³=125 dm³
a=5
Pp=6*a²=6*5²=6*25=150 dm²

2.
Pp1=54cm2,
Pp2=96cm2,
Pp3=150cm2

Pp1=6*a1²=54 -> a1²=54/6
a1²=9
a1=3
V1=a1³=3³=9cm³

Pp2=6*a2²=96 -> a2²=96/6
a2²=16
a2=4
V2=a2³=4³=64cm³

Pp3=6*a3²=150 -> a3²=150/6
a3²=25
a3=5
V3=a3³=5³=125cm³

V=V1+V2+V3=9+64+125=150cm³
a³=150 cm³
a=5,31
Pp=6*a²=6*5,31²=6*28,20=169,2 cm²
1 5 1