Kto mi to przetłumaczy.?
Tylko szybko pliss...
Mam czas do dziś do 22.30
i jeżeli zauważycie jakieś błędy lub tp. mówić <pisać>;D


Tekst:
Kayah, was born on 5 November 1967. She got the diploma in the class of the piano at the Ann Narkiewicz prof in 1985. Her began the career through the co-operation with the teams of reggae Rastar, The agreement and from Tiltem (the song "I Tell you, that"). She made ones debut on The festival Countries Baltic in Karlsham the work in 1988 "Córeczko I would like you to be the boy", too which she received the special prize of the festival. Yet in the same year, for the mediation of Polish Recordings, the vocalist debut plate appeared, entitled simply "Kayah". What is is interesting, the album was accessible on the vinyl exclusively. Nine songs hit on him, in this: "Sweltering city", "Holy strangeness", "Or to stand you" and "the Not only blood". The vocalist admitted that the contract which she signed then had "incapacitated" her after years. The English language version of the debut two years later was recorded, including two additional compositions. Neil Black is responsible for the production of the plate. The disc waited for renewals on the compact plate in 1999.

In years 1988 - 1994 Kayah stepped out first of all at different artists side. Her first autorski album "Stone"hit in 1995 to shops. The plate appeared the expenditure of the factory Zic-Zac Music Company, and they participated in recordings m.in. Pszona, Sojka, Torres, Affek, Remiszewski, Urbaniak, Herdzin, if The horseshoe. The Michael Przytuła the executor became. The album was received by critics and fans, achieving the status of the gold plate quickly well. The"stone" brought the prize "Frederic '95 to the vocalist" for the the best Polish vocalist, and The television Poland recognised her "Individuality Year '96". 1995 appeared singel in the November "Alarm-clocks the death" (from the plate "Sax & Sex") Robert Chojnackiego and "Piaska" Pasiecznego Andrew she was engaged in whose rise Kayah. The year later, in the December 1996, the work "Horizon"made ones debut at radio broadcasting stations, registered with Kate Stankiewicz and Crooked Andrew.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T21:23:26+01:00
Kayah, urodziła się 5 listopada 1967. Dostała dyplom w klasie fortepianu prof Anny Narkiewicz w 1985 roku. Jej kariera rozpoczęła się dzięki współpracy z zespołami reggae Rastar, porozumienia i od Tiltem (piosenka I tell you that). Dzięki nim zadebiutowała na festiwalu krajów bałtyckich w Karlsham pracy w 1988 r. "Córeczko chciałabym, abyś była chłopcem", za którą otrzymała nagrodę specjalną festiwalu. Jeszcze w tym samym roku, za pośrednictwem Polskiego Nagrania, płyty wokalisty zadebiutowały, zatytułowane po prostu "Kayah".Co jest ciekawe, album był dostępny wyłącznie na winylu. Było na nim dziewięć hitów, w tym: "Sweltering city", "Holy strangeness", "Or to stand you" and "the Not only blood". Wokalistka przyznała, że umowa którą podpisuje uzdolniła ją po latach.W Angielskiej wersji językowej zadebiutowała dwa lata później. Singiel został nagrany, z dwoma dodatkowymi utworami. Neil Black jest odpowiedzialny za produkcję płyty. Płyta czekała na odnowienie na płycie kompaktowej w 1999 roku.
W latach 1988 - 1994 Kayah współpracowała przede wszystkim z różnymi artystami. Jej pierwszy album autorski " Stone" trafił w 1995 roku do sklepów. Płyta ukazała się dzięki fabryce Zic-Zac Music Company, a także brali udział w nagraniach m.in. Pszona, Sojka, Torres, Affek, Remiszewski, Urbaniak, Herdzin. Michał Przytuła został wykonawcą. Album został przyjęty przez krytyków i fanów, osiągając status złotej płyty bardzo szybko.
"Kamień" przyniósł nagrodę Fryderyk -95dla najlepszego wokalisty" Polska uznała jej "Indywidualność Roku ". 1995 ukazał się singel w listopadzie "Alarm-zegary śmierci"(z płyty Sax &Sex) Roberta Chojnackiego i "Piaska" Andrzeja Pasiecznego była zaangażowana we wzrost kariery Kayah. Rok później, w grudniu 1996 r., dzieło "Horizon" zadebiutował te na stacjach radiowych, które zostało zarejestrowane z Kasią Stankiewicz i Andrzej Krzywy.
2009-12-03T21:24:30+01:00
Kayah, urodził się 5 listopada 1967. Otrzymała dyplom za lekcję fortepianu u Anny Narkiewicz, profesor w 1985. Jej kariera rozpoczęła się przez współpracę z zespołae reggae- Rastar i z Tiltem (piosenka "mówię ci, że"). Zadebiutowała na festiwalu Countries Baltic w Karlsham w 1988 piosenką "Córeczko chciałabym żebyś była chłopcem", dzięki której otrzymała specjalna nagroda festiwalu. W tym samym roku, dla mediacji Polish Recordings, nagrała debiutancki album, który zatytułowany jest "Kayah". Interesujące jest to że album był dostępny tylko na winylu . Dziewięć piosenek znjaduje się na nim , w tym: "Duszne miasto", "Święta dziwność", "albo postawić cię" i "nie tylko krew". Angielska wersja językowa tego albumu debiutowała dwa lata później , wliczając w to dwie dodatkowe kompozycje. Odpowiedzialnym za produkcję płyty był Neil Black. Płytę odnowiono na płycie kompaktowej w 1999 roku.
W latach 1988 - 1994 Kayah współpracowała przede wszystkim z różnymi artystami. Jej pierwszy album autorski " Stone" trafił w 1995 roku do sklepów. Płyta ukazała się dzięki fabrycę Zic-Zac Music Company, w nagraniach brali udział m.in. Pszona, Sojka, Torres, Affek, Remiszewski, Urbaniak, Herdzin.
Album został przyjęty przez krytyków i fanów, osiągając status złotej płyty szybko i dobrze.
"stone" przyniósł nagrodę Fryderyką &#39;95 dla najlepszej wokalistki.Telewizja Polska uznała ją za indywidualność roku 1996. W listopadzie 1995 roku ukazał się singiel Alarm-zegary śmierci z płyty Sex and Sex, Roberta Chojnackiego i Andrzeja "Piaska" Pasiecznego, którzy byli zaangażowani we wzrost kariery Kaji. Rok później, w grudniu 1996 r dzieło "Horizon"zadebiutowało w stacjach radiowych, zostało nagrane z Kasią Stankiewicz i Andrzejem Krzywym.