Odpowiedzi

  • Lia
  • Początkujący
2009-12-03T22:23:34+01:00
- przygotowanie urzędu gminy (miasta) do funkcjonowania w stanach nadzwyczajnych
- organizowanie przechowywania i doręczania dokumentów powołania oraz dowozu żołnierzy rezerwy
- organizowanie rozplakatowywania obwieszczeń i mobilizacji powszechnej
- nadzorowanie opracowania planu świadczeń osobistych i rzeczowych
- udostępnianie komendantowi WKU danych o stanie nieruchomości gminy (miasta) i rzeczy ruchomych
- przygotowanie systemu alarmowania ludności gminy (miasta) o zagrożeniach