Odpowiedzi

2009-12-03T21:40:09+01:00
Definicja ruchu

Ruch jedniostajny prostoliniwy to ruch odbywający się
* po torze prostym,
* ze stałą prędkością.
Można zdefiniować ten ruch nieco inaczej.Ruch jednostajny prostoliniowy to ruch odbywający się po torze prostym, w którym w jednakowych odcinkach czasu ciało przebywa jednakowe odcinki drogi.Np. W czasie każdych 2 minut, ciało przebywa 500 m.
/- kreska ułamkowa
WZÓR : V=S/t

s-droga
t-czas
v-predkosc
1 3 1