Pomóżcie ??? potrzebne na dzisiaj
zad 1.
końce wskazówek zegara na wieży ratuszowej są oddalone od środka tarczy o 1 m i 1,5 m .
Jaką drogę wciągu godziny pokonuje koniec wskazówki minutowej,a jaką koniec wskazówki godzinowej

zad 2
na drodze A do B koło rowerowe o średnicy 60cm wykonało 2000 pełnych obrotów. Jaka jest odległość z A do B ?

2

Odpowiedzi

2009-12-03T21:40:00+01:00
Zad 1:
http://zadane.pl/zadanie/199773
Moja odp na pewno dobra. Reszta nie uwzględniła, że godzinna w ciągu godzinny tylko 1/12 tarczy pokonuje :>

Zad 2:
http://zadane.pl/zadanie/196730
2009-12-03T21:42:34+01:00
Zad.1
Wskazówka minutowa jest dłuższa, zatem R = 1,5m. Natomiast długość małej wskazówki opisuję jako r = 1m.

Droga pokonywana przez koniec wskazówki minutowej przez 12 godz. to:
S = 2πR = 2π*1,5m = 3πm ≈ 3*3,14m = 9,42m

Więc przez godzinę pokona 3π/12 m = π/4 m.

Analogicznie, dla wskazówki godzinowej:
s = 2πr = 2π m

s/12 = 2π/12 m = π/6 m.

Odp.: W ciagu godziny wskazówka minutowa pokonuje π/4 m, natomiast godzinowa - π/6 m.

Zad. 2
r = 60 cm : 2 = 30 cm
Droga pokonana podczas jednego obrotu wynosi
a = 2πr ≈ 94,2 cm
2000*a = 94,2 cm * 2000 = 1884 m = 1,884 km.

Odp.: Droga z punktu A do punktu B wynosi 1884m.
4 1 4