Odpowiedzi

2009-12-03T21:43:30+01:00
Jest to ruch jednostajnie przyspieszony z prędkością 9.81m/s2
2009-12-03T22:15:04+01:00
Dane:
t = 2s
m = 1kg
g = 10m/s²

Szukane:
Ep = ?
h = ? - w ruchu jednostajnie przyspieszonym, przy swobodnym spadaniu

Wzory:
Ep = mgh
h = s = ½gt²

h = ½ * 10m/s² * (2s)² = 5m/s² * 4s² = 20m
Ep = 1kg * 10m/s² * 20m = 200J
1 3 1