Na 2,7 kilometrowym odcinku drogi odbywają się roboty drogowe , w wyniku czego samochody są zobowiązane jechać z prędkością o wartości V1=30 km/h zamiast dopuszczalnej V2=90 km /h. Oblicz o ile dłużej trwa pokonanie tego odcinka drogi w czasie robót drogowych.

1

Odpowiedzi

2011-11-08T19:30:16+01:00

Witaj :)

dane:  s=2,7km,  v₁=30km/h,  v₂=90km/h

szukane: t₁-t₂

---------------------------------------------------

--- ogólny wzór: v = s/t -------> t = s/v

t₁ = s/v₁......t₂ = s/v₂

t₁-t₂ = s/v₁ - s/v₂ = s*[v₂-v₁]/v₁v₂ = 2,7km*60km/[30km/h*90km/h] =

t₁-t₂ = 0,06h = 0,06h*3600s/h = 216s = 3min 36s = 3,6min

Szukana różnica czasu wynosi 3,6min.

 

Semper in altum..............................pozdrawiam :)

 

PS. Jeśli podoba Ci się to rozwiązanie, to kliknij na niebieski  napis „najlepsze” po lewej stronie niebieskiego paska  na stronie Twojego zadania,  a zgodnie z regulaminem  OTRZYMASZ  ZWROT  15% TWOICH  PUNKTÓW   !!!!!!!!!!!!!!!!!!  :)  W przypadku 1 rozwiązania może być  to możliwe po 1 godz.

PS. W razie wątpliwości – pytaj :)