Napisz list do przyjaciela o akcji dotyczącej ochrony środowiska, która pojąłeś/podjęłaś wspólnie z kolegami. Uwzględnij następujące informacje:
1.kto bierze udział w akcji;
2.czego dotyczy akcja;
3.jakie działania są prowadzone;
4.jaki jest ich wynik.


PO NIEMIECKUU oczywiscie ma byc ten listt ;))


z gory dizkujee ;**
PROSZE O POMOCC ;D
POTRZEBUJE TO NA JUTRO .; /

1

Odpowiedzi

2009-12-05T19:19:48+01:00
(poniżej wersja polska)

Witam Cię , myślę , że znasz moje grono przyjaciół. No , więc oni wszyscy biorą udział w akcji pt.: "Dbajmy o środowisko". Akcja ma wspomagać inne zakłady , które założyły grupy pod taką lub inną nazwą , ale wszystkie mają jeden cel - musimy powstrzymać okrutnych ludzi. Wiadomo jakie tragedie przynosi wycinka drzew , ale nikt nie zdaje sobie sprawy , że może naprawdę zabraknąć nam powietrza i świat może się zgładzić. Pomagamy też bezdomnym zwierzętom , wpłacamy pieniądze na schroniska dla zwierząt i bezdomnych ludzi. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego co robimy , bo dzięki nam (i oczywiście innym grupom) przeżyły miliony zwierząt i ludzi , a ogólnie mówiąc przeżyły miliony stworzeń. Chcielibyśmy , aby każdy popierał nasze czyny , ale nie każdy wie o tych akcjach - proszę Cię w imieniu całej grupy , abyś promował naszą akcje i sam się do niej zapisał. Z góry Ci dziękuję.
Podpis - (np. Laura Sienicka) wraz z cała grupą


(poniżej wersja niemiecka)

Hallo Du, ich glaube, ich weiß, dass meine Gruppe von Freunden. Nun, sie alle beteiligen sich an Aktion FR: "Wir kümmern uns um die Umwelt." Die Klage richtet sich auch auf andere Betriebe, die eingerichtet haben, eine Gruppe aus diesem oder einem anderen Namen zu unterstützen, aber alle haben ein Ziel - wir müssen den grausamen Menschen zu beenden. Es ist bekannt, dass Tragödien Fällen von Bäumen zu bringen, aber niemand scheint zu wissen, dass wir wirklich laufen kann aus der Luft und kann die Welt zerstören. Wir unterstützen auch obdachlose Tiere, zahlte das Geld an Tierheime und Obdachlose. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir tun, denn dank der uns (und der natürlich auch andere Gruppen) die Millionen von Tieren und Menschen überlebt, und in der Regel überlebt Millionen von Lebewesen. Wir wollen, dass alle unsere Aktionen unterstützt, aber nicht jeder weiß, über diese Aktionen - ich bitte Sie im Namen der gesamten Gruppe, sollten Sie unseren Aktionen zur Unterstützung und er eingeschrieben zu ihr. Vielen Dank im Voraus.
Signature - (zum Beispiel Laura Sienicka), zusammen mit der gesamten Gruppe