Odpowiedzi

2009-12-03T21:50:54+01:00
Aby wektor a był przeciwny do wektora b, jego współrzędne muszą wynosić [-19, 15]

Wówczas
k + m = -19
k - m = 15 ==> k = 15 + m

wiec 15 + m + m = -19
2m = -34
m = -17

k -17 = -19
k = -2

Odp.: Szukane liczby to -2 i -17.
2009-12-03T21:58:27+01:00
Dla jakich rzeczywistych k oraz m wektory a=[k+m,k-m],b=[19,-15] są przeciwne?

a=[k+m,k-m]
b=[19,-15]

a przeciwne do b gdy mają przeciwne współrzędne lub a+b=0 (wektory a, b, 0)

k+m=-19
k-m=15
-------2k=-4
k=-2
k-m=15

-2-m=15
m=-17

dla k=-2, m=-17
2009-12-03T22:55:03+01:00
Dla jakich rzeczywistych k oraz m wektory a=[k+m,k-m],b=[19,-15] są przeciwne?

a=[k+m,k-m]
b=[19,-15]

przeciwne gdy

k+m=-19
k-m=15
-------------
2k=-4
k=-2

k=-2
k-m=15

k=-2
-2-m=15

k=-2
-m=17

k=-2
m=-17

zatem sa przeciwne dla k=-2, m=-17