Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T12:13:18+01:00
1) Oblicz stosunek masy węgla do masy wodoru w cząsteczce etanu.
Etan - C₂H₆
masa C = 2*12u=24u
masa H =6*1u=6u
C:H
24u:6u
24:6
4:1
2) Odpowiedz, jak doświadczalnie możesz odróżnić :
a) etan od etenu - wystarczy sprawdzić, który z nich odbarwia wodę bromową i manganian (VII) potasu. Etan tego nie zrobi, a eten tak.
b) metan od tlenku węgla (IV) - Należy sprawdzić, który z nich spowoduje zmętnienie wody wapiennej - tlenek węgla (IV) tak, metan nie.
c) propan od acetylenu - sprawdzić, który odbarwia wodę bromową i manganian (VII) potasu. Acetylen(etylen) odbarwia, propan nie odbarwia.
Pozdrawiam:)
2 3 2