Odpowiedzi

2009-12-03T21:57:07+01:00
A)bromek wapnia CaBr2
Ca=40u
Br2=80*2=160
stosunek Ca:Br2
40:160
1:4

b)tlenek żelaza (III) Fe2O3
Fe2=56*2=112u
O3=16*3=48u
stosunek Fe2:O3
112:48
56:24
28:12
14:6
7:3