Odpowiedzi

2009-12-03T22:01:00+01:00
Przyjmując, że jest to poprawnie przepisane: (x-3)² + (y+5)² promień okręgu wynosi 0, a więc okrąg jest punktem o współrzędnych: 3 i -5. Wynika z tego, że na okręgu leżeć może tylko jeden punkt i jest to punkt Q=(3,-5)