Odpowiedzi

2009-12-03T21:55:43+01:00
To jest częsc ludzi innej narodowości np. muzułmanie , ukrajincy
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T21:57:03+01:00
Ustawa definiuje pojęcie mniejszości narodowej i etnicznej, wskazując jako kryterium odróżniające to, że mniejszość etniczna nie identyfikuje się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Ustawa enumeratywnie wymienia mniejszości, które spełniają kryteria w niej wymienione, przyjmując zgodnie z Deklaracją interpretacyjną do Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, iż przez mniejszość rozumie się spełniającą te kryteria grupę obywateli polskich.
1 5 1