W pewnej szkole sredniej we wszytkich klasach przeprowadzono test z matematyki

ocena 1 2 3 4 5 6
liczba10 30 80 30 25 5

a) narysuj diagram słupkowy przedstawiający wyniki
b)Oblicz średnia arytmetyczna ocen, oraz podaj medianę i dominantę
c)Oblicz ilu uczniów uzyskało ocenę wyższa od średniej arytmetycznej
d) O ile by wzrosła średnia arytmetyczna ocen gdyby uczniowie z ocena 1,2,3 otrzymali o ocenę wyższa o 1

1

Odpowiedzi

2009-12-03T22:05:41+01:00
Dominata to ocena 3
Mediana to 3
sr arytmetyczna to 3,25
1 1 1