Odpowiedzi

A) oktan wzór:C8H18

spalanie całkowite
2C8H18+34O2=>8CO2+18H2O
spalanie niecałkowite
2C8H18+9O2=>16C+18H2O

b) propen wzór:C3H6

spalanie całkowite
2C3H6+9O2=>6CO2+6H2O
spalanie niecałkowite
2C3H6+3O2=>6C+6H2O

c) metan wzór:CH4

spalanie całkowite
CH4+2O2=>CO2+2H2O
spalanie niecałkowite
CH4+O2=>C+2H2O

d) etyn wzór:C2H2

spalanie całkowite
2C2H2+5O2=>4CO2+2H2O
spalanie niecałkowite
2C2H2+O2=>4C+2H2O

e) butan wzór:C4H10

spalanie całkowite
2C4H10+13O2=>8CO2+10H2O
spalanie niecałkowite
2C4H10+5O2=>8C+10H2O

f) penten wzór:C5H10

spalanie całkowite
2C5H10+15O2=>10CO2+10H2O
spalanie niecałkowite
2C5H10+5O2=>10C+10H2O

g) pentan wzór:C5H12

spalanie całkowite
C5H12+8O2=>5CO2+6H2O
spalanie niecałkowite
C5H12+3O2=>5C+6H2O

h) propyn wzór: C3H4

spalanie całkowite
C3H4+4O2=>3CO2+2H2O
spalanie niecałkowite
C3H4+O2=>3C+2H2O

281 1 281