Odpowiedzi

2009-12-03T22:07:24+01:00
1) m=10 kg
2) długość drogi spadania h=50-10=40 m
3) prędkość głazu na wysokości 10 m nad dnem przepaści
v=sqrt(2*g*h), gdzie sqrt to pierwiastek kwadratowy
4) energia kinetyczna na wysokości 10 m nad dnem przepaści
Ek=0,5*m*v^2, gdzie znaczek ^ oznacza podniesienie do potęgi
Ek=0,5*m*(sqrt(2*g*h))^2=0,5*m*2*g*h=m*g*h=10*9,81*10=981 kg*m^2/s^2 = 981 J
3 2 3
2009-12-03T22:15:18+01:00
Od skały wznoszącej się nad 50-metrową przepaścią oderwał się głaz o masie 10kg. Jaką energię kinetyczną miał spadający swobodnie głaz na wysokości 10m nad ziemią? (g=10m/s2

h=50m
m=10kg
Ekk=? (10m nad ziemią, czyli po spadku o 40m w dół)
g=10m/s²
s=10m

Ekk-Ek końcowa
Ekp-Ek początkowa

Epp-Ep początkowa
Epk-Ep końcowa=mgh
Ek= mv²/2
Ep=mgh

Zasada zachowania energii
Epp+Ekp=Epk+Ekk
mgh+0=mgs+Ekk
Ekk=mgh-mgs
Ekk=mg(h-s)
Ekk=10kg*10m/s²(50m-10m)
Ekk=100kgm/s²(40m)
Ekk=2,5kgm²/s²
Ekk=2,5J
3 3 3