Odpowiedzi

2009-12-03T22:20:05+01:00
Założenia polityki rusyfikacyjnej:
- zakaz posługiwania się językiem polskim na terenie szkoły
- nieobowiązkowe uczestniczenie w lekcjach języka polskiego
- ograniczenie nauki języka polskiego do prymitywnych ćwiczeń, zwykle nie interesujących uczniów
- umieszczenie w planie nauczania języka polskiego w godzinach najmniej dogodnych dla uczniów
- faworyzowanie uczniów będących donosicielami
- zakaz czytania polskiej literatury
- uczestnictwo młodzieży polskiej w zajęciach koła miłośników literatury rosyjskiej
- wyszydzanie kościoła katolickiego, katolickich zakonnic
- prowadzenie lekcji historii przez rodowitych Rosjan
- ukazywanie wyższości kultury rosyjskiej nad polską
- pokazywanie wszystkiego co polskie jako gorsze - ukazywano jedynie wady Polaków
- kontrolowanie stancji
- obniżanie autorytetu polskich nauczycieli
- obarczanie pamięci ucznia składem rodziny panującej w Rosji

W szkole rosyjskiej uczono wszystkiego na pamięć, od uczniów wymagano uległości.

Ja za to 5 dostalam więc powinno być dobrze ;)