Odpowiedzi

2009-12-03T22:56:18+01:00
1.Mieszaniny jednorodne/nie widać składników np. woda z atramentem, woda z octem itp./ i mieszaniny niejednorodne /tu widać składniki np. piasek z wodą/.
2.adsorpcja, sączenie/przez sito/ , dekantacja,sedymentacja,krystalizacja,destylacja,rozdzielacze , metody mechaniczne/np. za pomocą magnesu/.
3.Zjawisko fizyczne -to przemiana, w której wyniku NIE powstaje żadna nowa substancja/np.zgniecenie w kulkę kartki papieru/
4.Przemiana chemiczna- w jej wyniku powstaje nowa substancja o nowych właściwościach/ np.spalenie tej karki papieru/
5 właściwości:
A).tlenu:
fizyczne:gaz,bezbarwny,słabo rozpuszczalny w wodzie
chemiczne:niemetal,bezwonny,podtrzymuje spalanie ale sam się nie pali,łączy się z metalami i niemetalami tworząc tlenki.

B).wodoru:

fizyczne:gaz,bezbarwny,słabo rozpuszczalny w wodzie, 14 razy lżejszy od powietrza.
chemiczne:niemetal,bezwonny,łączy się z metalami i niemetalami tworząc wodorki metali i wodorki niemetali, zmieszany z tlenem i powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.

C.dwutlenku węgla:
fizyczne: gaz,bezbarwny,dobrze rozpuszcza się w wodzie, jego gęstość jest półtora razy większa od powietrza.
chemiczne: tlenek niemetalu, bezwonny, nie pali się i nie podtrzymuje spalania, woda wapienna mętnieje pod wpływem tego tlenku,/zastosowanie:w gaśnicach,w procesie fotosyntezy,do wytwarzania nawozów/.

6 Budowa atomu.
Atom jest najmniejszą cząstką pierwiastka chemicznego,która ma wszystkie cechy tego pierwiastka.Atom ma kształt kulisty.Łącząc się tworzą cząsteczki.
Atom-to układ złożony z jądra atomowego i poruszających się wokół niego elektronów tworzących powłoki elektronowe.

(książkowo :) Każdy atom pierwiastka chemicznego składa się z 2 obszarów: a) dodatnio naładowanego jądra i b) ujemnie naładowanej sfery elektronowej czyli powłoki elektronowej).