Odpowiedzi

2009-12-03T22:40:34+01:00
V=droga/czas
V=50/2=25m/s
czas(t)=2s
droga(s)=50m
predkosc poczatkowa to 0
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T23:15:24+01:00
T-czas
s-droga
Vp-prędkość
g-przyspieszenie ziemskie

mamy tu do czynienia z ruchem jednostajnie opóźnionym z opóźnieniem równym przyspieszeniu ziemskiemu (10m/s²)

s=vp*t-(a*t²)/2 s+(a*t²)/2=vp*t vp=[s+(a*t²)/2]/t
vp=[50m+ (10m/s²*4s²)/2]/2s=(50m+20m)/2s = 70m/2s=35m/s
vp=35m/s

a=v/t t=v/a t=35m/s / 10m/s²=3,5s

drogę możemy obliczyć z wykresu czasu do prędkości

s=½*vp*t s=½*35m/s*3,5s=61,25m

maksymalna droga wynosi 61,25m