Przetłumaczyć

książka pt zmierzch napisała stephane mayer. opowidaa o Siedemnstoletniej Isabelli Swan, która przeprowadza się z Phoenix ponurego, deszczowego miasteczka Forks w stanie Waszyngton, aby jej matka mogła podróżować razem ze swoim nowym mężem Philem Zaczyna całkowicie nowe życie ze swoim ojcem Charliem. Chodzi do miejscowej szkoły średniej. Z początku nie może się przyzwyczaić do życia w Forks, jednak niedługo potem poznaje tam nadludzko przystojnego i zarazem tajemniczego chłopaka, o imieniu Edward, który zawsze przesiaduje wraz ze swoim rodzeństwem przy jednym stoliku w stołówce i trzyma się z daleka od innych ludzi. Dziewczyna dowiaduje się z czasem, że Cullenowie są wampirami, z czego niektórzy obdarzeni są nadludzkimi mocami, takimi jak czytanie w myślach umiejętność sterowania cudzymi emocjami czy przewidywanie przyszłości Mimo, że wiąże się to z dużym ryzykiem, Edward i Bella nadal utrzymują ze sobą kontakty. Wkrótce zakochują się w sobie bez pamięci, nie mogąc bez siebie żyć. Niedługo jednak do miasta przybywa troje podróżujących wampirów: James, Laurent i Victoria. Wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności jeden z nich - James - stawia sobie za "życiowy" cel dopaść i zabić Bellę. Dziewczyna ucieka do swego rodzinnego miasta Phoenix, gdzie jest chroniona przez Alice i Jaspera. Bella dostaje od Jamesa informację, że ten uwięził jej matkę i wypuści ją tylko, jeśli dostanie to, czego chce, czyli krew siedemnastolatki. W trosce o życie matki, Bella wymyka się eskorcie i udaje się na spotkanie z Jamesem w szkole tańca nieopodal jej domu. Ostatecznie James zostaje zabity, Edward ratuje ukochaną przed niebezpieczeństwem i razem z całą rodziną Cullenów szczęśliwie wracają do Forks.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T22:44:54+01:00
TŁUMACZENIE:

Book called "Twilight" Stephane Mayer wrote. Advocates of seventeen Isabella Swan, who moves from Phoenix dreary, rainy town of Forks, Washington, that her mother could travel along with her new husband, Phil, he begins a completely new life with her father Charlie. As the local high school. At first could not get used to life in Forks, but soon learns there superhumanly both handsome and mysterious boy named Edward, who always sits with his siblings at the same table in the cafeteria and kept away from other people. Girl learns over time that Cullenowie are vampires, some of which are endowed with superhuman powers, such as reading the minds of others the ability to control emotions or to anticipate future
Although this involves substantial risks, Edward and Bella still maintain contact with each other. Soon fall in love with each other without memory
Unable to live without each other. Soon, however, comes to town three traveling vampires: James, Laurent and Victoria. Due to an unfortunate coincidence, one of them - James - aims to "life" target catch and kill Bella. Girl escapes to his hometown of Phoenix, where he is protected by the Alice and Jasper. Bella gets information from James
That this had put her mother and just shoot it, if it gets what he wants, or blood seventeen. In order to force her mother, Bella escapes escort and goes to a meeting with James at the school dance near her home. Finally, James is killed, Edward rescues his beloved from danger, and together with the whole family Cullenów happily return to Forks.

Powinno byc dobrze... Ale poproś kogos o sprawdzenie dla pewności. Niewiedziałem tylko jak jest nazwisko tej rodziny po angielsku.
Dasz najlepszą i ocene 5? pliss...
1 5 1