1) Usuń niewymierności z mianownika:
a) √³/√₆ =
b) √2+1/√3-1 =
c) 3 / 2√3+4 =
2) Wykonaj działania:
a) (3+√2)² =
b) ( √3-2) (√3+2 ) =
c) (√2-4 )³ =
3.) Mając A = ∫ 2,3,4,5 ∫ B = ∫4,5,8∫ Wyznacz AυB , AпB , A\B,
4.) Niech A = <- 3,5 ) B < -2 ,8 Wyznacz AυB, AпB , A\B , B\A,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T22:49:50+01:00
Zad.2
a) (3+ √2)²= 3²+ 2*3*√2+(√2)²= 9+6√2+2= 11+6√2
b) (√3-2)(√3+2)= 3+2√3-2√3-4=-1
c) (√2-4)³=√2³-3√2²*(-4)+ 3*√2*(-4)²-(-4)³= 2√2+24+48√2+64= 50√2+88