Zamieszczony ponizej schemat przedstawia klasyczny przeplyw informacji genetycznej.


DNA--------------->RNA-------------->bialko

a)wpisz nad strzalkami nazwy przedstawionych procesow i podaj ich definicje.

b)podaj nazwe procesu polegajacego na powstaniu DNA na matrycy RNA i okresl jego znaczenie w cyklu rozwojowym HIV

1

Odpowiedzi

2009-12-04T15:04:10+01:00
A)
transkrypcja translacja
DNA----------->RNA---------->BIAŁKO
Transkrypcja czyli przepisywanie sekwencji nukleotydu DNA na sekwencję nukleotydów mRNA zgodnie z zasadą komplementarności,jednoczesnie uwzględniając fakt,że zamiast tyminy w RNA występuje uracyt.Proces ten zachodzi w jądrze komórkowym.
Transkrypcja przebiega w trzech etapach:
-inicjacja-(rozpoczątkowanie procesu)
-elongacja(wydłużenie łańcucha)
-terminacja(zakończenie procesu)
Translacja czyli tlumaczenie sekwencji kodonów mRNA na sekwencję aminokwasową o łańcuchu białka.
Translacja zachodzi na rybosomach.
Rybosom działa jak "czytnik" i odczytuje kolejne kodony mRNA.
b)
-Jest to proces replikacji.

Zdolność komórek do odtwarzania tych samych sekwencji nukleotydowych DNA stanowi podstawę zjawiska dziedziczenia czyli przekazywania informacji nastepnym pokoleniom i kolejnym generacjom dzielacych się komórek.