Zad.1
F1 = 1 N
F2 = 2 N
Znajdź wektor F3 :
F3 = 3 F1 + ( - 0.5 F2)
Zad.2
Zadanie 3 Na ciało o masie 5kg znajdujące się na płaszczyźnie poziomej działa poziomo skierowana siła o wartości 40 N. Współczynnik tarcia pomędzy ciałem a powierzchnią wynosi 0,2.
Oblicz: Ciężar tego ciała, siłę tarcia, siłę wypadkową, przyspieszenie ciała.
Zad.3
Zadanie 4 Chłopiec o masie 50 kg biegnący z prędkością 6m/s wyskakuje na stojący wózek o masie 100kg. Oblicz prędkośc chłopca wraz z wózkiem

1

Odpowiedzi

2009-12-03T22:57:40+01:00