Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T00:29:20+01:00
Nie mam 3-ch kresek więc ten znak "#" je zastąpi w zadaniu
H-C#C-H -HCl> H2-C=C-H (i druga odnoga od węgla) -Cl (C₂H₃Cl) 1-chloroet-1-en

H₂-C=C-H (i trzecia odnoga od węgla) -H₂> H₃-C-C-H₂ (i druga odnoga od węgla) -Cl (C₂H₅Cl)
1-chloroetan

C₂H₅Cl -Cl₂/CV> C₂H₄Cl₂ + HCl
H₂-C-C-H₂ (i od obu węgli kreska do Cl)

1,2-dichloroetan

CaC₂ -H₂O> C₂H₂ +CaO
etyn(etin obie są poprawne) i tlenek wapnia
CaC₂HOH -H₂> C₂H₄
eten
W) C₂H₄ -HCl> C₂H₅Cl

Z) C₂H₄ -H₂> C₂H₆
eten