Odpowiedzi

2009-06-07T08:44:42+02:00
Ładunek kuli z dielektryka jest dodatni - wówczas następuje przyciąganie elektrostatyczne ładunków o przeciwnych znakach. Naelektyzowana kula wywołuje pole elektryczne. W znajdującym się w tym polu dielektryku tworzy się polaryzacja ładuków. Zjawisko to nazywane jest indukcją eletrostatyczną i powoduje przyciąganie naelektryzowanego przez indukcję ciała.